Vår blogg:

Blogg:
Vi vil benytte denne blogg til å fortelle dere om små- og store hendelser, og vi vil gjerne formidle ting som skjer og kommer til å skje i Espedal Buss. Vi ønsker også at dere som kunder kan benytte den blogg til det dere måtte ønske å dele med oss, og våre nett-brukere. Vennligst mail dette på: harald@oanes.no (merk det med «blogg espedal»)